Projekt Społeczny „Upiększam świat – scrapbooking”

Projekt Społeczny „Upiększam świat – scrapbooking” – Czas na Młodzież 2019 – Caritas Polska z Caritas naszej Diecezji.

Miejsce realizacji – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, kształtowanie umiejętności wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych metodą scrapbookingu, kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia.

W ramach projektu „Upiększam świat – scrapbooking” zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. Wybór sprzętu i materiałów.
  2. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat obsługi plotera, wykorzystywania jego funkcji.
  3. Nauka posługiwania się programem plotera – wykorzystywanie gotowych wzorów, tworzenie własnych, projektowanie.
  4. Kształtowanie umiejętności wycinania ploterem wzorów w różnych materiałach
  5. Projektowanie i wykonywanie kartek dla seniorów.
  6. Współpraca z grupą fotograficzną przy projektowaniu i tworzeniu ramek do wykonanych zdjęć.

Współpraca z grupą cukierniczą przy projektowaniu i tworzeniu opakowań do ciast.

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący: Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.