Projekt Społeczny „Tak widzę świat, tak widzę siebie”

Projekt Społeczny „Tak widzę świat, tak widzę siebie” – Czas na Młodzież 2019 – Caritas Polska z Caritas naszej Diecezji.

Miejsce realizacji – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie.

Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycie nowych umiejętności w sferze społecznej i poznawczej, pogłębianie ich wrażliwości i wzmacnianie potrzeby nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Celem pośrednim jest także przekazanie praktycznych umiejętności komunikowania się za pomocą aparatu fotograficznego, dokumentowania codziennego życia i ważnych wydarzeń, poprzez naukę czynności potrzebnych do robienia zdjęć, posługiwania się aparatem fotograficznym oraz  programami graficznymi.

W ramach projektu „Tak widzę siebie, tak widzę świat – warsztaty fotograficzne” zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. Wybór sprzętu i materiałów.
  2. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat obsługi aparatu fotograficznego, wykorzystywania jego funkcji, komponowania obrazu. Podstawy obróbki zdjęć w komputerze.
  3. Zdobywanie praktycznych umiejętności fotografowania (krajobraz, portret, wydarzenia, żywność).
  4. Doskonalenie umiejętności fotografowania poprzez tworzenie relacji z przebiegu projektów współpracujących „Słodka niespodzianka”, „Upiększam świat”.
  5. Doskonalenie umiejętności pracy z programami graficznymi – obróbka komputerowa zdjęć i ich wydruk.

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący: Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.