Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Partnerem projektu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji jest Partnerem projektu „Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”- III etap, realizowanego przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach.

Powiat Tomaszowski otrzymał dotację na realizację zadania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem i podmiotem wiodącym jest SOW w Tyszowcach.

Wzorem lat ubiegłych jesteśmy aktywnym uczestnikiem zadania, systematycznie wspierając osoby potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadanie realizowane jest od 03.08.2020 do 31.12.2020 r.

Projekt ma na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu tomaszowskiego, w miejscach zamieszkania osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego do SOW w Tyszowcach pod nr tel. 84 66-19-587.

Informacje o przebiegu  zadania będą zamieszczane na stronach internetowych Partnerów.

Zapraszamy do kontaktu młodzież, seniorów, przedstawicieli służb i instytucji.