„Rodzina, ach rodzina”- to kolejny projekt Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Caritas naszej Diecezji wziął udział w konkursie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Nowatorskie i innowacyjne działania projektowe uplasowały nas wśród 20 podmiotów z kraju, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadania pt. „Rodzina, ach Rodzina”.

Projekt zakłada działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, skierowane do szerokiego grona odbiorców naszej Diecezji. Młodzież, pary narzeczeńskie, rodziny wielodzietne – to odbiorcy naszych działań.

Celem projektu jest wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom.

Czas realizacji projektu, to okres: od 15 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Partnerem projektu jest Katolickie Radio Zamość.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych, gdzie wkrótce ukażą się informacje dotyczące naboru do projektu i relacji z działań realizowanych w ramach zadania.

Informacje będą systematycznie emitowane na antenie Katolickiego Radia Zamość.