Projekt Społeczny „Pomoc schronisku dla bezdomnych psów w Zamościu – zbiórka karmy”

Projekt Społeczny „Pomoc schronisku dla bezdomnych psów w Zamościu-zbiórka karmy” – Czas na Młodzież 2019 – Caritas Polska z Caritas naszej Diecezji.

Miejsce realizacji – Zamość

Celem projektu była edukacja społeczna w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt oraz zbiórka karmy dla schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu.

W ramach projektu „Pomoc schronisku dla bezdomnych psów w Zamościu- zbiórka karmy” realizowane zostały następujące działania:

  1. Zapoznanie się ze specyfikacją PS.
  2. Podział zadań w projekcie.
  3. Poszukiwanie oferty urządzenia wielofunkcyjnego.
  4. Podjęcie rozmów ze sklepami i władzami schroniska, zebranie zgody na przeprowadzenie zbiórki od 5 sklepów.
  5. Zapoznanie się z tematyką zbiórek publicznych, prelekcja coacha, zgłoszenie zbiórki publicznej przy współpracy Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
  6. Przeprowadzenie zbiórki karmy
  7. Spotkanie podsumowujące.

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący: Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.