Projekt Społeczny „Rozwijanie pasji sposobem podwyższania kompetencji”

Projekt Społeczny „Rozwijanie pasji sposobem podwyższania kompetencji” – Czas na Młodzież 2019 – Caritas Polska z Caritas naszej Diecezji.

Miejsce realizacji – Zamość

Głównym cele projektu będzie integracja młodzieży wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas  z rejonu Zamość oraz uczestników projektu ,,Czas na młodzież”,  poprzez uczestnictwo w warsztatach fotograficznych oraz wspólnych wyjściach w plener i nauki fotografii.

Cele pośrednie:

W ramach projektu „Rozwijanie pasji, sposobem podwyższania kompetencji” realizowane zostały następujące działania

  1. Zapoznanie się ze specyfikacją PS.
  2. Pozyskanie uczestników – rekrutacja.
  3. Podział zadań w projekcie.
  4. Poszukiwanie oferty aparatu fotograficznego.
  5. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu.
  6. Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych i wspólnych wyjść w teren.
  7. Spotkanie podsumowujące.

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący: Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.