„Senior Caritas 2020” – Cieszanów

Caritas Zamojsko-Lubaczowska bierze udział w ogólnopolskim programie „Senior Caritas 2020”.

Od sierpnia do grudnia uczestniczy w nim 80 osób z terenu Diecezji. Działania projektowe w ramach konkursu „Senior Caritas 2020” mają na celu wsparcie Seniorów 60+, mówi Koordynator projektu „Senior Caritas 2020” Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Alicja Kotowska:

 

W ramach projektu, w rejonie lubaczowskim, Seniorzy z Cieszanowa mogli bardzo aktywnie uczestniczyć w przygotowanych dla nich inicjatywach, dodaje Kierownik Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie, Anita Wolanin:

 

Samym Seniorom udział w projekcie przyniósł ogromną radość i satysfakcję, podkreśla uczestnik projektu „Senior Caritas 2020”, Władysława Sitarz:

 

Projekt „Senior Caritas 2020”, jest realizowany przez Caritas Polska we współpracy z Fundacją Biedronki.

Ks. M.P.