Centrum Młodzieżowej Aktywności – miejsce przyjazne wolontariuszom Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Rozpoczęły się prace remontowe w budynku Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przy ul. Matejki 21 w Zamościu. Polegają one na dostosowaniu pomieszczeń do powstającego w tym miejscu Centrum Młodzieżowej Aktywności (CMA). Pozyskanie środków na remont możliwe jest dzięki udziałowi naszego Caritas w ogólnopolskim projekcie „Czas na Młodzież 2019”  od lipca 2019 roku. Partnerem wiodącym Projektu jest Stowarzyszenie Morena z Gdańska, a Partnerem Projektu jest Caritas Polska.

Dzięki bardzo dobrym wskaźnikom jakie osiągnęła nasza Diecezja w zadaniu  tj. ponadplanową ilość młodzieży uczestniczącej w projekcie, pozyskane na ten cel środki całkowicie zabezpieczają potrzeby prac remontowych.

Pierwszym najważniejszym kryterium prac remontowych jest dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Standardach dostępności do polityki spójności 2014-2020”.

Prace będą polegały na kapitalnym remoncie zaplecza budynku tzw. „dużej sali”, korytarzy i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 85 m2. Budynek w którym obecnie znajdują się biura pomocowe Caritas pochodzi z przełomu lat 70 i 80 XX wieku. Utworzenie Centrum Młodzieżowej Aktywności na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wpisuje się w wieloletni plan rozwoju wolontariatu w Caritas. Lokal dzięki modernizacji będzie mógł być lepiej i pełniej wykorzystywany przy organizacji wolontariatu, ponadto dzięki dostosowaniu go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Caritas będzie mógł starać się o dodatkowe finansowanie działań młodzieżowych w oparciu o posiadaną bazę lokalową. W drobne prace remontowe będą zaangażowani młodzi ludzie, wolontariusze Caritas – uczestnicy projektu.

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

Wykonano w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.