„Ale, to już było” – nasze działania w roku 2020

„Branie napełnia ręce, dawanie serce”
Papież Franciszek

 

Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie tworzą osoby, które angażują się w pomoc chorym, biednym, potrzebującym i bezdomnym. Celem tego Zespołu jest również działalność charytatywna, humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd i przekonania.

Podsumowując miniony 2020 rok pragniemy przedstawić działalność w telegraficznym skrócie:

I. Działania regularne:

– wydawanie produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności między ubogimi podopiecznymi Caritas: wtorek, piątek w godz. 9.00-10.00,

– realizacja Programu „Spiżarnia Caritas”.

II. Działania okazjonalne:

1. Pomoc żywnościowa

Torby Miłosierdzia – w dniach 18-20 kwietnia 2020 r. przekazano osobom starszym 41 toreb jako wyraz miłości bliźniego,

XVIII Zbiórka Żywności  „Tak. Pomagam!” – świąteczna zbiórka żywności w dniach 25-26 września 2020 r.,

– „Wyciągnij rękę do ubogiego”– pod tym hasłem w dniu 19 grudnia 2020 r. zakończono edycję „Tytka Charytatywna”.

2. Konkursy plastyczne:

„Jan Paweł II w sercach i oczach dziecka” – kwiecień-maj 2020 r.,
„Historia w pocztówce  zamknięta” – czerwiec-październik 2020 r.,
„Mój przyjaciel Anioł Stróż”– październik – listopad 2020 r.,
„Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” – listopad-grudzień 2020 r.

3. Imprezy okolicznościowe:

„Dzień Babci i Dziadka” – współorganizacja z Miejskim Przedszkolem nr 3 w Hrubieszowie i Hrubieszowskim Domem Kultury – luty 2020 r.,
„Dzień Dziecka” – przekazanie upominków „Pudełka Szczęścia” na Oddział dziecięcy hrubieszowskiego szpitala oraz grupie dzieci z Przedszkola „Mamy siebie” w Hrubieszowie.

4. Akcje charytatywne:

„Jeśli możesz – to daj. Jeśli chcesz – to weź” – akcja realizowana w okresie  maj -lipiec 2020 r.,
„Dar serca dla Ukrainy” – wsparcie dla Fundacji „Uczciwa Ukraina”.

5. Program #Pomoc dla Seniora

Przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii:
– 6 kwietnia 2020 r. przekazano kilkadziesiąt świątecznych paczek dla osób starszych,
– 28 maja 2020 r. przekazano 50 paczek żywnościowych dla seniorów z naszego regionu.

Na bieżąco roznoszone były paczki żywnościowe dla osób chorych.

„Koperta życia Caritas” działania skierowane były  przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych uczestniczących w programie „Na codzienne zakupy” oraz do ich opiekunów, a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora. Akcja „Koperta życia Caritas” jest częścią programu #Pomoc dla Seniora.

6. Realizacja projektu „Senior Caritas 2020” w IV kwartale minionego roku poprzez działania:

– Spotkanie  integracyjne seniorów – grill,
– Zajęcia ruchowe – z wykorzystaniem sprzętu sportowego,
– ,,Zielone spacery’’ aktywność ruchowa nordic walking,
– Zajęcia plastyczne i rękodziełorozwijanie pasji i zainteresowań seniorów,
– Happening Papieski – w dniu 15 października 2020 r. dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Publicznego Przedszkola „Mamy siebie” przygotowały seniorom część artystyczną poświęconą Wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II.

Według papieża Franciszka „Caritas, to nie jakieś świadczenie usług, czy jałmużna, którą trzeba złożyć, aby zaspokoić nasze sumienia.” Caritas to miłość, czyli fundament nauki społecznej Kościoła, która zgodnie z jego nauczaniem stanowi syntezę całego prawa.

Wolontariusze PZC działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie