Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „AKADEMIA LIDERÓW WOLONTARIATU!”

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza liderów i opiekunów Caritas tj. młodzież, osoby dorosłe  w wieku 16 – 75  lat mieszkające  na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  do udziału w projekcie pn. “Akademia Liderów Wolontariatu!”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt skierowany jest do 50  osób z terenu 5 lokalizacji Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej tj. powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, lubaczowskiego i hrubieszowskiego

Ilość osób do udziału w zadaniu:  50  (po 10 z każdej lokalizacji)

Termin realizacji działań: lipiec 2021 – czerwiec 2022

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, w tym 8 różnorodnych warsztatów z zakresu:

 • Aktywizacji społecznej
 • Pracy nad projektem
 • Treningów kompetencji społecznej
 • Kompetencji liderskich
 • Wolontariatu – metod i form wykorzystywanych w prowadzeniu działań wolontaryjnych
 • Zbiórek publicznych, kwest, kampanii społecznych
 • Prawidłowego przygotowania ofert do rządowych i samorządowych konkursów
 • Fundrasingu

Każda z zakwalifikowanych osób:

 • będzie uczestniczyła w 8 w/w warsztatach tematycznych
 • w grupach 5 osobowych będzie inicjatorem inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego skierowanej do osób wymagających wsparcia, starszych, niepełnosprawnych
 • na zaplanowaną inicjatywę każda 5 osobowa grupa otrzyma kwotę 1 000,00 zł (po 2 inicjatywy oddolne w każdej lokalizacji)
 • będzie współrealizatorem danej inicjatywy
 • nagra krótki filmik ze zrealizowanych działań
 • weźmie udział w spotkaniu podsumowującym na zakończenie realizacji zadania
 • będzie członkiem Akademii Liderów Wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, poczęstunek oraz potrzebne materiały.

Jeśli jesteś aktywnym wolontariuszem Caritas, chcesz zostać członkiem Akademii Liderów Wolontariatu i  wziąć udział w projekcie, wypełnij i prześlij załączone dokumenty i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu oraz w jakim terminie odbędzie się pierwsze spotkanie.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu są załącznikami do ogłoszenia o naborze.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty od lipca 2021 do chwili zrekrutowania 50 Uczestników/czek

Zgłoszenia można dostarczać pocztą mailową na adres: [email protected] pocztą tradycyjną lub osobiście do Biura Projektu, ul. Matejki 21, 22-400 Zamość.

 

Formularze dostępne są poniżej:

 

Dodatkowych informacji udzielamy mailowo, bądź pod nr tel. 512-272-125

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!