Hrubieszowska Gala Wolontariatu

20 marca 2024 roku po raz drugi w Hrubieszowie odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu, którego ideą było uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności grup, osób i instytucji, a także promowanie działań wolontariackich. Wolontariat i charytatywność to działania, które przynoszą niezwykle duży pożytek społeczny i są realną pomocą dla osób w potrzebie. Wszyscy, którzy na co dzień niosą wsparcie dla innych czynią świat lepszym miejscem.

 Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii  św. Mikołaja w Hrubieszowie został laureatem konkursu w kategorii „Wolontariat Zespołowy”. Za swoją działalność  dobroczynną na rzecz drugiego człowieka oraz promowanie działań wolontariackich skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie naszej miejscowości został nagrodzony statuetką.

,,Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość
twojej troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński

 

Zastępca Prezesa Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie

Barbara Żeromska