Aktualności

Drugi Rok Pomocy dla Ukrainy

Prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowano na świecie, w tym około 1 mln przebywa w Polsce. Wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2023 roku osobom z Ukrainy zarówno w Polsce jak i w Ukrainie wyniosła prawie 150 mln złotych. 24 lutego 2024 r. minęło …więcej

Aktualności

Caritas Zamość realizatorem projektu finansowanego przez UNHCR

W dniu 21.02.2024 mieliśmy przyjemność gościć w Caritas- siedzibie Centrum Migrantom i uchodźcom przedstawicieli z biura terenowego UNHCR w Lublinie i Rzeszowie. W trakcie spotkania Ks. Marcin Jakubiak – Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej przedstawił zarówno realizowane obecnie działania oraz omówił szeroko zakrojone wsparcie …więcej

Aktualności

WSPARCIE FINANSOWE „FUNDACJI DOZ”

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej po raz pierwszy znalazła się w gronie laureatów Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez Fundację „Dbam o zdrowie”. Fundacja DOZ od 12 lat ogłasza konkurs „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”, który polega na wsparciu organizacji charytatywnych przez dofinansowanie zakupu leków i materiałów …więcej

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie formacyjne SKC – luty

Dzień Dobry, Szczęść Boże, bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się 21 stycznia o godz. 19.00. Tym razem pochylimy się nad tematem: Wspólnoty Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyYjk5NGEtYTM3NS00NGU1LTlhMzQtNGEyNGE3NzUwNGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6a41a01-308f-4ad3-804b-d0f14fdd0439%22%2c%22Oid%22%3a%223362fde7-f4bf-4f93-b8cf-435332b33768%22%7d

Aktualności

Projekt Caritas „Aktywni i Samodzielni!”

Uczestnicy projektu „Aktywni i samodzielni!” dofinansowanego ze środków PFRON tj. 20 osób z niepełnosprawnościami od 10 miesięcy korzystają ze wsparcia asystentów osobistych. Obok pomocy w wykonywaniu codziennych czynności takich jak zakupy, wizyty u fryzjera czy załatwianie spraw urzędowych, rozwijane były różnorodne formy aktywności beneficjentów …więcej

Aktualności

Wielkanocne Dzieło Caritas

Okazją do czynienia dobra jest rokrocznie prowadzone Wielkanocne Dzieło Caritas. Paschaliki to małe świece będące miniaturą Wielkanocnego Paschału. Świeca wielkanocna przypomina o obecności Jezus Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym, zaś baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Tradycyjnie stawia się te symbole …więcej

Aktualności

Zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny – 14.02.2024 r.

      Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy w Środę w Popielcową, 14 lutego 2024 r., na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie. W odpowiedzi na Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Diecezja Zamojsko-Lubaczowska …więcej