Aktualności

Zaproszenie na spotkanie formacyjne SKC – luty

Dzień Dobry, Szczęść Boże, bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się 21 stycznia o godz. 19.00. Tym razem pochylimy się nad tematem: Wspólnoty Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyYjk5NGEtYTM3NS00NGU1LTlhMzQtNGEyNGE3NzUwNGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6a41a01-308f-4ad3-804b-d0f14fdd0439%22%2c%22Oid%22%3a%223362fde7-f4bf-4f93-b8cf-435332b33768%22%7d

Aktualności

Projekt Caritas „Aktywni i Samodzielni!”

Uczestnicy projektu „Aktywni i samodzielni!” dofinansowanego ze środków PFRON tj. 20 osób z niepełnosprawnościami od 10 miesięcy korzystają ze wsparcia asystentów osobistych. Obok pomocy w wykonywaniu codziennych czynności takich jak zakupy, wizyty u fryzjera czy załatwianie spraw urzędowych, rozwijane były różnorodne formy aktywności beneficjentów …więcej

Aktualności

Wielkanocne Dzieło Caritas

Okazją do czynienia dobra jest rokrocznie prowadzone Wielkanocne Dzieło Caritas. Paschaliki to małe świece będące miniaturą Wielkanocnego Paschału. Świeca wielkanocna przypomina o obecności Jezus Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym, zaś baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Tradycyjnie stawia się te symbole …więcej

Aktualności

Zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny – 14.02.2024 r.

      Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy w Środę w Popielcową, 14 lutego 2024 r., na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie. W odpowiedzi na Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Diecezja Zamojsko-Lubaczowska …więcej

Aktualności

Newsletter Wolontariat – luty 2024

Szczęść Boże, Dzień dobry! Zapraszamy SKC do przygotowania autorskich projektów społecznych! Termin składania wniosków: do 29 lutego 2024 WAŻNE! Grant musi być zrealizowany we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas ! 11 lutego obchodzimy Dzień Chorego – pamiętajmy o wszystkich, którzy się źle …więcej

Aktualności

„Blizna, która nigdy się nie zagoi”. Przed rokiem, Turcję i Syrię nawiedziło największe od prawie stu lat trzęsienie ziemi.

Jak wygląda życie, po małym końcu świata? 6 lutego mija rok od kataklizmu na syryjsko-tureckim pograniczu. Powoli, ze zgliszczy wyłania się życie. Rekordowe nakłady finansowe i gigantyczna praca ludzi pozawalają przywrócić nadzieję: odbudowywane są szkoły i domy. Takie i inne działania sfinansuje 19 …więcej

Aktualności

“PODZIEL SIĘ I TY” – przekaż 1,5% podatku

Kilka słów … cyklicznie organizujemy liczne akcje charytatywne, realizując zadania statutowe. Wszystkie działania skierowane są do najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z niepełnosprawnościami. Systematycznie pomagamy: rodzinom dotkniętych problemami społecznymi rodzinom wielodzietnym dzieciom z rzadkimi …więcej