Aktualności

“PODZIEL SIĘ I TY” – przekaż 1,5% podatku

Kilka słów … cyklicznie organizujemy liczne akcje charytatywne, realizując zadania statutowe. Wszystkie działania skierowane są do najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z niepełnosprawnościami. Systematycznie pomagamy: rodzinom dotkniętych problemami społecznymi rodzinom wielodzietnym dzieciom z rzadkimi …więcej