Aktualności

Dzień Babci i Dziadka w Tyszowcach

W dniu 26 stycznia 2024 r. w Tyszowieckim Klubie Seniora obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy parafii św. Leonarda w Tyszowcach włączyli się w organizację tego ważnego święta poprzez przygotowanie poczęstunku oraz nakrycie i dekorację stołów. Obchody Dnia Babci …więcej

Aktualności

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Obywateli Ukrainy do udziału w projekcie pt. „PoMOCni – kontynuacja!”

    Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Obywateli Ukrainy do udziału w projekcie pt. „PoMOCni – kontynuacja!” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Celem zadania jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy po 24.02.2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku …więcej

Aktualności

Podsumowanie projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY” realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

  Zakończyła się realizacja projektu „Senioralny Hub Edukacyjno – Opiekuńczy” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025”, Edycja 2023. Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług szkoleniowych przez 30 seniorów w wieku 60+ …więcej

Aktualności

Prezentacja Laudato Si

W załączeniu przedstawiamy Państwu prezentację Caritas Laudato Si. Wierzymy, że będzie ona dobrą inspiracją do tego rocznych działań. W marcu planujemy ogłosić konkurs grantowy związany ze Wspólnotami Działania i tę informacje również tutaj umieścimy.

Aktualności

Zaproszenie

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się 17 stycznia o godz. 19.00. Tym razem pochylimy się nad tematem: jak widzieć DOBRO? https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyYjk5NGEtYTM3NS00NGU1LTlhMzQtNGEyNGE3NzUwNGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6a41a01-308f-4ad3-804b-d0f14fdd0439%22%2c%22Oid%22%3a%223362fde7-f4bf-4f93-b8cf-435332b33768%22%7d  

Aktualności

Podzielmy się ciepłem

Zima, chłodniej za oknem, zachęcamy Państwa do dzielenia się ciepłem z tymi, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia a jednocześnie do refleksji, jak możemy spożytkować swoje nadmiarowe rzeczy i przedmioty. Stwórzmy Podzielnik, zorganizujmy zbiórkę ciepłych ubrań, podzielmy się ciepłem, które jest w nas. Poniżej …więcej

Aktualności

Projekt Caritas „Aktywni i Samodzielni!”

Grudzień był 9. miesiącem realizacji projektu „Aktywni i samodzielni!” dofinansowanego ze środków PFRON, którego celem jest zwiększenie samodzielności 20 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu tomaszowskiego i zamojskiego do pełniejszego życia społecznego. W grudniu asystenci towarzyszyli swoim podopiecznym w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Kiermasze …więcej

Aktualności

Newsletter Wolontariat – styczeń 2024

Szczęść Boże, Dzień dobry Nadszedł Nowy Rok 2024! Dlatego też Drodzy Wolontariusze jesteśmy wzruszeni, gdy myślimy o minionym 2023 roku. Roku spoTKAŃ, wspólnej pracy, tworzenia i budowania relacji – cieszymy się, że każdego dnia wszyscy jesteśmy coraz bardziej obDARowani!  Wspieramy …więcej