Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Obywateli Ukrainy do udziału w projekcie pt. „PoMOCni – kontynuacja!”

 

 

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
zaprasza Obywateli Ukrainy

do udziału w projekcie pt. „PoMOCni – kontynuacja!”
dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem zadania jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością,
którzy po 24.02.2022 r. przybyli
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium Ukrainy.

Realizacja programu przełoży się na poprawę komfortu życia odbiorców zadania, a także
przygotuje ich do wejścia na rynek pracy i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Formy wsparcia Beneficjentów:

  • bezpłatne poradnictwo terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych
  • grupowe spotkania z psychologiem dla osób towarzyszących osobom
    niepełnosprawnym
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
    funkcjonowania przez osoby niepełnosprawne

Projekt skierowany do min. 15 osób niepełnosprawnych (I i II stopień niepełnosprawności) oraz do min. 15 osób im towarzyszących
Odbiorcy projektu: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy

Czas realizacji zadania: od 1 stycznia do 23 czerwca 2024 roku

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w dogodny dla siebie sposób:

  • Telefonicznie
  • On-line [email protected]
  • Stacjonarnie w biurze projektu przy ul. Kolegiackej 1 A w Zamościu

Szczegółowych informacji dotyczących projektu pod nr tel. +48 517- 625-474
(we wszystkie dni robocze w godzinach 9:00- 15:00)

 

Zapraszamy do kontaktu