Podsumowanie projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY” realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Zakończyła się realizacja projektu „Senioralny Hub Edukacyjno – Opiekuńczy” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025”, Edycja 2023.

Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług szkoleniowych przez 30 seniorów w wieku 60+ w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i stworzenie wolontariackiej sieci samopomocy seniorów oraz wspieranie 10 seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia
w miejscu zamieszkania z terenów wiejskich powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i lubaczowskiego (woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie) w okresie od
01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Grupę docelową stanowiło40 osób w wieku 60+ z terenów wiejskich powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, lubaczowskiego w tym:10 osób z niepełnosprawnościami.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • szkolenia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi
  • wolontariacka sieć samopomocy seniorów
  • środowiskowe usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych seniorów
  • poradnictwo prawno – socjalne i obywatelskie udzielane w ramach Senioralnego Hubu

Projekt powstał z myślą o seniorach. Zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zapewnił seniorom możliwość samorealizacji i uaktywnił społecznie. Beneficjenci zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, którą mieli możliwość wykorzystać w praktyce. Podkreślić należy działalność 30 beneficjentów wolontariuszy, którzy ukończyli szkolenia z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Efektem szkoleń było powstanie wolontariackiej sieci samopomocy seniorów w ramach której udzielali wsparcia w środowisku osobom niesamodzielnym. Seniorzy wypracowali 598 godzin usług opiekuńczych. Zrealizowali także 3 inicjatywy tj. w powiecie zamojskim i lubaczowskim Andrzejki, a w powiecie tomaszowskim Wigilię. W spotkaniach brali udział seniorzy, ale także osoby młodsze, które miały możliwość poznać działalność wolontariacką seniorów oraz nawiązać współpracę.

Zdobyta wiedza i doświadczenie będą wykorzystane przez beneficjentów po zakończeniu projektu w działalności wolontariackiej.

Realizacja projektu miała wpływ także na Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w zakresie zwiększonej aktywność w procesie rozwoju organizacji, poodejmowaniu działań wspierających wolontariat i kreowaniu postaw prospołecznych.

Gratuluje beneficjentom projektu zrealizowania, niełatwych, ale jakże wartościowych działań. Wyrażam przekonanie, że projekt wpłynie na Państwa przyszłość, przyniesie wielorakie sukcesy i pozwoli na realizację ambitnych planów w zakresie wolontariatu.

Dziękuję zespołowi projektowemu za zaangażowanie w realizację projektu i osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

 

/-/ Ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej