English versionHrvatska verzija

 

Kończą się zapasy leków szpitalnych na Ukrainie.

EPhEU jest to Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Farmacji. Zostało ono utworzone w 2007 roku celem współpracy transgranicznej wszystkich farmaceutów. Farmaceuci z całej Europy zareagowali na rosnące zapotrzebowanie ukraińskich szpitali na specjalistyczną pomoc, rozpoczynając kampanię www.medicinestoukraine.com.

Pod przewodnictwem krajowych organizacji farmaceutów, w Polsce Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF), farmaceuci wykorzystują swoją wiedzę na temat leków, aby zorganizować zaopatrzenie, logistykę i bezpieczne dostarczenie specjalistycznych m.in. produktów leczniczych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne ukraińskim ofiarom.

Państwa datki zostaną wykorzystane na zakup potrzebnych leków i innych medykamentów od odpowiednich dostawców i dostarczenie ich do ukraińskich szpitali. W miarę rozwoju sytuacji, gdy ta krytyczna potrzeba ustąpi, zostaną one wykorzystane na wsparcie szerszych medycznych potrzeb uchodźców..

Aby udzielić wsparcia, przejdź do strony płatności:

Leki na Ukrainę

Kwota: PLN

  

jak również tradycyjnym przelewem bankowym, wpłacając pieniądze na wydzielony rachunek bankowy Caritas, z którego środki są przeznaczone na pomoc medyczną dla Ukrainy:

Przelewy z Polski
PLN: 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755
Przelewy z zagranicy:
PLN: WBKPPLPP PL 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: WBKPPLPP PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: WBKPPLPP PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755Tytuł przelewu: Leki na Ukrainę