Spiżarnia Caritas

Program Spiżarnia Caritas realizowany jest od maja 2018 roku przez Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności.

Produkty odbierane są ze sklepów i przekazywane do placówek współpracujących z naszą Diecezjalną Caritas oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących.

 

Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas Polska, jakim m.in. jest:

  • ograniczenie skrajnego ubóstwa
  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym
  • dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.

Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają ze wskazanych sklepów Biedronka żywność, która nie może zostać sprzedana ze względu na krótki termin przydatności do spożycia.

Są to produkty pełnowartościowe, w tym:

  • mięso
  • ryby
  • nabiał
  • produkty garmażeryjne
  • pieczywo
  • owoce i warzywa.