Podsumowanie akcji „Tak. Pomagam!”

Przez dwa dni 29 i 30 marca wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zbierali żywność. Udało nam się zebrać 14676 kg żywności, z czego przygotowaliśmy 987 paczek.
Paczki trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących , seniorów, osób bezdomnych.

Bardzo dziękujemy Wolontariuszom, Opiekunom, Rodzicom, Nauczycielom i Wam drodzy darczyńcy za okazane serce i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.