„Sprawnie – Skutecznie – Efektywnie”- II edycja

„Sprawnie – Skutecznie – Efektywnie” – II edycja, to projekt konkursowy  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja  2019.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie,  na które dofinansowanie otrzymał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja zadania, to okres od 24 czerwca   2019 roku  do 31 grudnia 2019 roku.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami z Powiatu Tomaszowskiego i partnerami współpracującymi z SOW (łącznie 19 podmiotów)

Realizatorzy:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący)
 • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Tomaszowska Akademia Sztuk Walki
 • Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim
 • 4 szkoły podstawowe z terenu Powiatu (Rachanie, Łaszczów, Jarczów, Ulhówek)
 • Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 • 6 ośrodków pomocy społecznej (Tarnawatka, Rachanie, Jarczów, Ulhówek, Tyszowce, Łaszczów )
 • Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim
 • Stowarzyszenie ARKA w Tyszowcach

 

 Grupy docelowe: dzieci i młodzież szkół podstawowych, przedstawiciele służb i instytucji, osoby korzystające z pomocy społecznej, zagrożone i dotknięte przemocą domową oraz  seniorzy.

 

Informacja na temat działań  projektowych:

 • Punkty konsultacyjne w 6 ośrodkach pomocy społecznej (poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne)
 • Warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji
 • Warsztaty dla uczniów
 • Grupy wsparcia dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą domową
 • Grupy samopomocowe dla seniorów
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów
 • Kurs samoobrony dla młodzieży i seniorów
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego do udziału w działaniach projektowych na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach kontaktując się  osobiście, telefonicznie bądź mailowo

tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23,

e-mail: [email protected]

Informacje o realizacji projektu będą umieszczane na stronie: www.sowtyszowce.pl