Drodzy Maturzyści!!!

W tych dniach kończy się bardzo ważny etap Waszego życia. Wyjątkowy to moment w historii nas wszystkich – moment niepewności, ale i wielkiej nadziei, która cechuje każdego chrześcijanina i każde patrzeć w przyszłość w oczekiwaniu na dobry czas. Pragnę bardzo serdecznie podziękować każdemu z Was za wieloletnią bezinteresowną służbę w ramach Szkolnych Kół Caritas. Jestem przekonany, że to dobro będzie pięknie owocować w całym Waszym dorosłym życiu. Powodzenia na maturach – kiedy by one nie były 🙂

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej