„Senior Caritas” w Hrubieszowie

 „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie w dniu 2 września 2020 roku zorganizował  grilla dla osób starszych.

Według Jana Pawła II starość to zadanie, a zadanie kojarzy się z aktywnością i poczuciem sensu życia. Właśnie starość otwiera nowe możliwości, gdyż jest to nie tylko czas podsumowań, refleksji, ale szansa na bycie użytecznym, dalszy rozwój i twórczą aktywność.

Grillowanie daje możliwość zbudowania atmosfery i wspólnej zabawy. Pozytywne nastawienie każdego z jej uczestników, organizacja i dobre zaplanowanie czasu jest motorem pozytywnego nastroju, relaksu na świeżym powietrzu. Jednocześnie zachęca do dalszej kontynuacji rozpoczętego projektu „Senior Caritas”.

Wolontariusze PZC działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie