Biłgoraj. Podsumowanie akcji 'Tak! Pomagam'

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej włączyła się w osiemnastą już edycję zbiórki żywności pod hasłem: ‘Tak. Pomagam!’, która odbyła się w dniach 25 i 26 września br.
Akcję w Biłgoraju podsumował koordynator Caritas rejonu biłgorajskiego, Mirosław Kita:

W akcję włączyła się Amelia Nizio, która tłumaczyła, dlaczego postanowiła zostać wolontariuszem:

Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki SMS pod charytatywny numer 72052, z hasłem PACZKA (koszt to 2,46 z VAT).

J.F.