Podziękowanie dla firmy SARAYA

Pragniemy serdecznie podziękować firmie Saraya Poland Sp. z o.o. za przekazanie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej darowizny w postaci żelu i mydła antybakteryjnego.

Pomoże nam to zabezpieczyć działalność bieżącą Biura Caritas, Stacji Pielęgniarskich oraz pomocy dla naszych podopiecznych. Jesteśmy wdzięczni za tak miły gest pomocy.

 

Dyrektor i Pracownicy
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej