Warsztaty: „Rodzina jako mikroświat człowieka”. „Fonoholizm – jako zagrożenie XXI wieku”

Podstawowym celem projektu realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „Rodzina, ach Rodzina!” jest ukazanie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, którą tworzy małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci. Jednym z elementów realizacji celu projektu były warsztaty dla uczniów szkół średnich z Zamościa, Lubaczowa i Hrubieszowa.

Warsztaty odbyły się pod hasłem „Rodzina jako mikroświat człowieka”. „Fonoholizm – jako zagrożenie XXI wieku”. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. wskazanie wartości rodziny i szczęśliwego związku. Rodzina przedstawiana była jako naturalny i niezastąpiony elementem struktury społecznej. Młodzież miała możliwość wyrażenia swoich opinii, a także poznania opinii innych na temat zakładania rodziny i posiadania dzieci.

Warsztaty prowadzone były stacjonarnie oraz ze względu na stan epidemii w miesiącu listopadzie i grudniu w formie zdalnej. Utrudnienia te nie wpłynęły jednak na osiągnięcie celu projektu. Młodzież w badaniu ewaluacyjnym bardzo stanowczo podkreśla znaczenie rodziny, znaczenie zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci. Poznajmy kilka wypowiedzi uczestników warsztatów.

  • „Wiedziałam, że rodzina jest czymś ważnym ale po warsztatach wiem, że jest najważniejsza. Małżeństwo i dzieci to sens życia. Moja rodzina będzie sensem mojego życia”
  • „Rodzina to miłość, mąż, żona dzieci. Rodzina to dom, który każdy chce mieć”
  • „Rodzina to moje marzenie. Mąż, żona, dzieci”
  • „Rodzina to dom i kochający się ludzie. Miłość, radość, dzieci i zaufanie”
  • „Rodzina to rodzice i dzieci i łączące ich więzi”
  • „Czymś najważniejszym w życiu”.