Ratujmy Lenkę

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim zaprasza do udziału w akcji RatujLenkęChallenge. Lenka cierpi na bardzo poważną chorobę jaką jest SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Idea RatujLenkęChallenge jest jasna – osoby nominowane prosimy o wykonanie dowolnej kolędy, nagranie filmu, wpłacenie pieniędzy na cel zbiórki  oraz nominowanie kolejnych uczestników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjmą wyzwanie i zaangażują  się w tę akcję. Uda się ona tylko wtedy, kiedy inni ludzie będą chcieli podarować kawałek swoich Wielkich Serc i podejmą nasze świąteczne wyzwanie.

Nominujemy:

  • Szkołę Podstawową w Józefowie
  • Szkołę Podstawową w Stanisławowie
  • Komisariat policji w Józefowie
  • Ochotniczą Straż Pożarną w Majdanie Nepryskim
  • Urząd Miasta i Gminy Józefów
  • Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Pamiętajcie! Warto pomagać! Bo dobro zawsze powraca!

Pieniądze wpłacamy na: www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Lenka (znajduje się na stronie Caritas Polska).