Życzenia świąteczne – Boże Narodzenie 2020

W Tajemnicy Bożego Narodzenia
Jezus Chrystus staje się darem dla człowieka.

Niech przeżywane w tym radosnym czasie spotkania
pomagają w rozpoznawaniu Chrystusa w każdym człowieku.
Niech te święta będą czasem radości i pokoju,
a w sercach niech nie zabraknie miejsca na prawdziwe narodzenie się Boga.

Dziękując za wszelkie dobro,
życzę owocnego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego
Z serca błogosławię

 

                      w imieniu pracowników i własnym,

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej