Centrum Młodzieżowej Aktywności – finalizowanie prac remontowych

Prace remontowe w budynku Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przy ul. Matejki 21 w Zamościu powoli dobiegają końca. Polegają one na dostosowaniu pomieszczeń do powstającego w tym miejscu Centrum Młodzieżowej Aktywności (CMA).

Za nami ogrom pracy i wysiłku ale efekty są widoczne. Z niecierpliwością czekamy na finał.

Wykonano w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.