Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju informuje o naborze do V edycji Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa odbywać się będzie w budynku OIK w Biłgoraju, której rozpoczęcie zaplanowano na początek września 2021 r., a jej spotkania będą miały charakter cykliczny – organizowany dwa razy w miesiącu.

Program Grupy Wsparcia jest realizowany od 2015r., a aktualny nabór dotyczy już piątej edycji. Celem istnienia i działania Grupy jest dostarczenie kolejnych form pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju pod numerem telefonu (84) 686 41 82 w celu zgłaszania się uczestników. Dokładna informacja dotycząca daty i godziny pierwszego spotkania Grupy Wsparcia zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na serwisie społecznościowym Facebook w dn. 23 sierpnia 2021 r.