Konkurs Narodowego Banku Polskiego i Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Narodowy Bank Polski, jako emitent polskiego pieniądza, wprowadzi do obiegu w dniu 6 października 2021 r. srebrne monety kolekcjonerskie „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”.  

W IV kwartale br. z uwagi na jubileusz wznowienia działalności przez Caritas Polska zostanie zorganizowany na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży. Będzie on organizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie. Po nadesłaniu prac Komisja Konkursowa wybierze laureatów w ramach kilku kategorii wiekowych. Wręczenie nagród, w tym srebrnych monet kolekcjonerskich „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” za I miejsca, zaplanowano 5 grudnia 2021 r. tj. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Zamościu.

O szczegółach konkursu poinformujemy poprzez osobny komunikat.

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej i pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Jako bank centralny RP odpowiada za stabilność narodowego pieniądza, a poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Ważnym celem NBP jest dbałość
o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych
i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

NBP podejmuje także działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.