Uczestnicy w Narodowej Pielgrzymki ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski w Hrubieszowie

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami,
którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie”

8 października 2021 roku Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie miał zaszczyt gościć w swoich murach grupę ludzi, która od trzech miesięcy uczestniczy w Narodowej Pielgrzymce ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski.
Radość objęła obydwie wspólnoty: tych, którzy służą innym i tych, którzy byli obdarowani.

„Człowiek został stworzony dla człowieka,aby człowiek pomagał człowiekowi”.