Warsztaty w ramach „Akademii Liderów Wolontariatu!”

Warsztaty w ramach „Akademii Liderów Wolontariatu!”

Odbywają się warsztaty w ramach projektu „Akademia Liderów Wolontariatu!” realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, którego celem jest m.in. rozwijanie wolontariatu ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację inicjatyw społecznych.

Zrekrutowano 50 liderów i opiekunów wolontariatu Caritas w wieku od 16 do 75 lat w 5 lokalizacjach realizacji projektu tj. Lubaczowie, Józefowie, Krasnobrodzie, Wożuczynie i Strzyżowie. Uczestnikami projektu są osoby zaangażowane w działalność wolontaryjną, chętne do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym realizacji inicjatyw społecznych w swoich środowiskach lokalnych.

            Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach obejmujących m.in. pracę nad projektem, trening kompetencji społecznych i liderskich z metod i form prowadzenia działań wolontaryjnych oraz fundrasingu i aktywizacji społecznej. To tylko niektóre zagadnienia jakie potrzebne są do bycia liderem wolontariatu.

Udział w projekcie zapewnia wolontariuszom niezbędną wiedzę i umiejętności do podejmowania inicjatyw społecznych. Ponadto uczestnicy warsztatów poznają innowacyjne metody, techniki i narzędzia sprzyjające rozwojowi osobistemu wolontariuszy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek.

            Jednocześnie w ramach projektu utworzona została w Zamościu Akademia Liderów Wolontariatu, gdzie doradca animacyjny wspiera merytorycznie wolontariuszyw podejmowanych przez nich działaniach. Doradca animacyjny prowadzi również działania promujące wolontariat w 5 lokalizacjach realizacji projektu, gdzie pełni dyżury konsultacyjne.

O przebiegu realizacji projektu, dalszych działaniach projektowych informujemy na bieżąco na https://caritas.zamojskolubaczowska.pl/ i w mediach społecznościowych.