Życzenia świąteczne – Boże Narodzenie 2021

Z okazji Bożego Narodzenia życzę,
by każde poszukiwanie Pana i Zbawiciela,
każdy gest życzliwości i bezinteresownej miłości
okazany drugiemu człowiekowi,
każda modlitwa płynąca z serca,
prowadziły do głębszego odkrycia Bożej miłości
i odważnego świadectwa o Niej wobec świata.

Niech Pan obdarza swoim błogosławieństwem,
dobrym zdrowiem, pomyślnością i wieloma łaskami
w Nowym Roku 2022.


w imieniu pracowników i własnym,

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej