Zakończenie projektu „Włącznik!” realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Zakończenie  projektu „Włącznik!”
realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
finansowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  składa serdeczne podziękowania instytucjom, NGO-som, Klubom Seniora, Parafialnym Zespołom Caritas, Szkolnym Kołom Caritas, jednostkom samorządu terytorialnego, parafiom oraz ośrodkom pomocy społecznej z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zajmującymi się pracą z osobami niepełnosprawnymi, za umożliwienie swoim podopiecznym udziału w realizacji projektu „Włącznik!”, poprzez propagowanie informacji i idei projektu w postaci ustnej i w formie plakatów.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychicznym  wywołanym przez pandemię koronawirusa i skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Odbiorcy projektu korzystali z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w formie stacjonarnej, telefonicznej i za pomocą komunikatorów internetowych w okresie od 01 lipca 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku.

Krótkie podsumowanie:

  • 111 osób skorzystało z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, w tym:
  • 90 osób niepełnosprawnych
  • 21 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych tj. 2 opiekunów i 19 osób zajmujących się zawodowo pracą z osobami niepełnosprawnymi
  • łącznie udzielono 400 godzin wsparcia w formie stacjonarnej, telefonicznej i za pomocą komunikatorów internetowych

Serdeczne podziękowania składam Wolontariuszom, którzy poprzez bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami przyczynili się do promocji projektu i tym samym umożliwili osobom niepełnosprawnym dostęp do specjalistycznego, bezpłatnego poradnictwa w dogodnej dla nich formie i czasie.

Ks. Marcin Jakubiak
Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej