Lubelska Grupa Koordynacyjna – integracja społeczna uchodźców i działania humanitarne

15.03.2023r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej, poświęcone pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy na terenie województwa lubelskiego. Uczestniczyli w nim m.in. minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik oraz Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – ks. Marcin Jakubiak.

Lubelska Grupa Koordynacyjna jest unikatowym w województwie lubelskim forum wymiany informacji i otwartej dyskusji na temat kwestii istotnych dla działań humanitarnych na rzecz uchodźców w Polsce.

Grupa ma na celu zapewnienie skutecznych i spójnych interwencji humanitarnych, wzmocnienie koordynacji strategicznej i operacyjnej oraz wymiany informacji.