Mobilne Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom z wizytą w Krasnobrodzie

17.03.2023r. Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – ks. Marcin Jakubiak wraz z pracownikami Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, które znalazły schronienie w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Beneficjenci zostali zaopatrzeni w pakiety spożywczo – higieniczne, otrzymali wsparcie materialne, a także zorganizowane zostały zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z psychologiem i pedagogiem zatrudnionymi przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.