Program „Kompleksowe wsparcie ukraińskich dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów”

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od kwietnia do 31 lipca 2023 roku realizuje Program „Kompleksowe wsparcia ukraińskich dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów”. Zadanie finansowane ze środków Caritas Polska. W ramach programu objęto działaniami i wsparciem 58 dzieci, młodzieży i opiekunów w trzech lokalizacjach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej tj. Krasnobrodzie, Zamościu i Kawęczynku.

Realizacja programu ma na celu m.in.:

  • realizacja działań na rzecz wsparcia psychospołecznego
  • wsparcie Beneficjentów w dostępie do nauki
  • w nabywaniu samodzielności (kursy zawodowe)
  • uzyskaniu informacji w obszarze pozyskania zatrudnienia
  • rozwój osobowy, wzrost samooceny, pewności siebie
  • wspomaganie i utrwalania więzi rodzinnych, rówieśniczych, nawiązywania relacji, integrację.

Aktualnie beneficjenci z niepełnosprawnością korzystali z rehabilitacji, a młodzież z Ośrodka Ostoya Roztocze i Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy z Zamościa- z kursów w zakresie pierwszej pomocy, kursu teatralnego, kulinarnego i kursu barmana. Beneficjenci odbywają spotkania z doradcą do spraw zatrudnienia , przygotowują się do cyklu szkoleń psychospołecznych. Przed nami kolejne działania, o których będziemy informować.