Pudełka Szczęścia – SKC przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

Podczas spotkania grupy wolontariuszy działających przy SP nr 4 w Zamościu, które odbyło się  26 czerwca 2024r. dzieci i młodzież działająca w SKC została nagrodzona za swoja całoroczną pracę  i zaangażowane w działania wolontariatu. W tym dniu od opiekuna Szkolnego Koła Caritas uczniowie otrzymali „Pudełka Szczęścia”. Wypełnione one były słodyczami i maskotkami. Wolontariusze bardzo ucieszyli się z otrzymanej niespodzianki. „Pudełka  Szczęścia” przekazała Caritas Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej we współpracy z Caritas Polska.