Aktualności

Współpraca Caritas z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu ph. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Dnia 16.11.2023r. w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Tematem spotkania była: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”. W ramach spotkania omówiono: wybór zawodu, planowanie …więcej

Aktualności

,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”

,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Ubogich przypadającego 19 listopada 2023 roku. Już po raz VII obchodzimy to wyjątkowe wydarzenie podczas którego na pierwszy plan wysuwają się najbardziej potrzebujące osoby oraz ich potrzeby. Niech każdego dnia towarzyszy …więcej

Aktualności

Drugi etap projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY”

W październiku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Senioralny Hub Edukcyjno – Opiekuńczy”. Grupa seniorów wolontariuszy z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego utworzyła wolontariacką sieć samopomocy, w ramach której pomagają seniorom mniej samodzielnym w codziennych czynnościach. Rozpoczęła się także realizacja środowiskowych …więcej

Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU

W dniach 15-16 listopada br. w siedzibie CARITAS POLSKA odbędzie się ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU. Spotkanie diecezjalnych Koordynatorów Wolontariatu na poziomie ogólnopolskim przyczyni się do budowania współpracy między poszczególnymi diecezjami, stanowi także unikalną okazję do wymiany doświadczeń i tworzenia kultury wolontariatu. …więcej

Aktualności

Księża odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Księża Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: Ks. Marcin Jakubiak i Ks. Andrzej Stopyra odznaczeni przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną. Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz za działalność społeczną i charytatywną Zarządowi i  …więcej

Aktualności

Zbiórka różańców – PZC Hrubieszów

W dniach 4 XI-6 XI 2023r na terenie Parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie  odbyła się zbiórka różańców dla Sobotniej Szkoły Języka Polskiego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Żółkwi. Naszą wdzięczność kierujemy w stronę wszystkich ofiarodawców! Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i wsparcie akcji oraz za to, …więcej