English version

Leki na Ukrainę

Kwota:

  
Przekazując darowiznę oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminempolityką prywatności serwisu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych.

Informujemy, ze przekazane przez Państwa środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup potrzebnych leków i innych medykamentów od odpowiednich dostawców i dostarczenie ich do ukraińskich szpitali. W miarę rozwoju sytuacji, gdy ta krytyczna potrzeba ustąpi, zostaną one wykorzystane na wsparcie szerszych medycznych potrzeb uchodźców z Ukrainy.
Przelewy z Polski
PLN: 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: WBKPPLPP
PLN: PL 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Tytuł przelewu: Leki na Ukrainę