Nie jesteś sam – SOW Tyszowce

Projekt realizowany we współpracy z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Przemoc w rodzinie to wciąż temat, o którym osoby jej doznające mówią niechętnie. Często dotyka ona osoby bezbronne, takie jak dzieci i seniorzy.

Aby poprawić jakość i zwiększyć dostępność usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, na terenie Powiatu Tomaszowskiego do końca roku realizowany będzie projekt „Sprawnie – Skutecznie – Efektywnie”.

Jest to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2019. Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami z Powiatu Tomaszowskiego i partnerami współpracującymi ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Tyszowcach, który jest partnerem wiodącym. Grupy docelowe w projekcie to dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, przedstawiciele służb i instytucji, osoby korzystające z pomocy społecznej, zagrożone i dotknięte przemocą domową oraz seniorzy.

Realizacja projektu jest w tej chwili na etapie promocji i rekrutacji osób – wyjaśnia Anna Sikorska, koordynator projektu i kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

 

Oprócz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, prawne i pedagogiczne, w ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji, warsztaty dla uczniów. Planowane jest także utworzenie grup wsparcia dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą domową.

 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach kontaktując się osobiście, telefonicznie bądź mailowo tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23, e-mail: [email protected]

Przypomnijmy, że projekt realizują Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach w partnerstwie z podmiotami z Powiatu Tomaszowskiego i partnerami współpracującymi ze SOW Tyszowcach, w tym m.in. z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

J.M.