Rysowanie jest muzyką dla oczu, wyciszeniem dla umysłu

Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie kolejną część projektu „Senior 2020” skupił na zajęciach plastycznych połączonych z rękodziełami.

Zajęcia te dały możliwość pozawerbalnego wyrażania własnych emocji barwą, formą lub kształtem.

Podniosły one również samoocenę seniorów, ulepszyły ich motorykę i kreatywne myślenie.

Spotkanie z członkami grupy, to także wspaniała okazja do odprężenia i relaksu.

Wolontariusze PZC działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie