„Rodzina, ach Rodzina” – ks. Marcin Jakubiak

Rozmowa z ks. Marcinem Jakubiakiem, dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na temat projektu „Rodzina, ach Rodzina” w audycji Rozmowa Dnia emitowanej na antenie Katolickiego Radia Zamość.