PZC Rachanie – produkty żywnościowe dla potrzebujących

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach otrzymało z programu Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej produkty żywnościowe dla 23 osób potrzebujących pomocy.

Dary zostały przekazane tym osobom za pośrednictwem Caritas parafialnego i GOPS-u w Rachaniach.

W imieniu wszystkich osób starszych i ubogich, które otrzymały żywność serdecznie dziękujemy.

Ks. Krzysztof Kłos
proboszcz parafii Rachanie