Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego „Plusy i minusy w dobie koronawirusa”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w powiatowym konkursie plastycznym i literackim „Plusy i minusy w dobie koronawirusa”.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 15 prac plastycznych, natomiast na konkurs literacki 6 prac. Ocenie podlegała – przede wszystkim samodzielność wykonania prac, pomysłowość ujęcia tematu, technika i estetyka.

Wybierając prace literackie przyjęto następujące kryteria:
– zgodność treści tekstu literackiego z tematem konkursu,
– zwięzłość wypowiedzi artystycznej,
– oryginalność obrazowania,
– bogactwo środków wyrazu.

W dniu 10 marca 2021 roku w siedzibie Caritas odbyło się wręczenie nagród.