Lubaczów. Caritas, szachy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi.

W tym projekcie bierze udział Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej przygotowując wielorakie młodzieżowe inicjatywy we współpracy z różnymi partnerami. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie nawiązał owocną dla wychowanków współpracę z Caritas Diecezji, mówi Wicedyrektor ds. Wychowawczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, Danuta Butyńska:

 

Uczestniczenie w projekcie „Czas na Młodzież 2019” zaowocowało rozbudową infrastruktury rekreacyjno – sportowej Ośrodka, dodaje opiekun projektu, Marta Mirkowska:

 

Te przeprowadzone inwestycje dają młodzieży wymierne korzyści, podsumowuje wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, Piotr Sołdaczuk:

 

Projekt „Czas na Młodzież 2019” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ks. Mariusz Pastuszak