Radosnego Alleluja ! – życzenia wielkanocne 2021

 

Na te Święta Wielkanocne pragniemy Państwu życzyć
nadziei i optymizmu, w tym trudnym czasie.

Niech Jezus umacnia, uzdrawia i podnosi na duchu,
napełniając nasze serca radością, nadzieją i pokojem.

Pięknych chwil w gronie najbliższej rodziny,
dużo wspólnego czasu przepełnionego miłością i serdecznością.

Aby te święta były dla Was okazją do bliższego spotkania się z Jezusem.

By Jego nadzieja i moc miłości miłosiernej
przenikały nas i każde nasze działanie,
a radość Poranka Wielkanocnego ożywiała nasze życie.

 

                      w imieniu pracowników, wolontariuszy i własnym,

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej