Wyjście wolontariuszy ze SK CARITAS na miejscowy cmentarz w ramach akcji “Szkoła pamięta”

Wolontariusze ze SK CARITAS wspólnie z opiekunem odwiedzili miejscowy cmentarz w Szczebrzeszynie w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Na cmentarzu przy mogiłach żołnierzy zarówno z I wojny światowej jak i upamiętniającym ofiary II wojny światowej zapalili znicze i pomodlili się.  Niektórzy wspominali, że tutaj pochowani są dziadkowie czy wujkowie ich dziadków.

Zatrzymaliśmy się na chwilę modlitwy przy grobie dzieci nienarodzonych.

Następnie wolontariusze zatrzymali się na chwilę modlitwy przy mogile gdzie spoczywały doczesne szczątki dziadków papieża Jana Pawła II.

Celem wyjścia było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.