Aktualności

Październikowe podsumowanie działań w ramach projektu „S.O.S. dla Ukrainy!”

Działania realizowane w projekcie „S.O.S. dla Ukrainy!” rozszerzają spektrum pomocy oferowanej przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu. W październiku udzielono wsparcia indywidualnego w postaci asystentury w zakresie integracji 30 osobom dorosłym. Z indywidualnego poradnictwa prawno-socjalnego skorzystało 15 osób, natomiast wsparciem psychologicznym …więcej