„To nas dotyczy ” – audycja TVP Lublin

W dniu 13.03.2023r. Dyrektor Caritas Zamość – ks. Marcin Jakubiak, ks. Wojciech Stasiewicz- Dyrektor Caritas Spes w Charkowie oraz Natalia Sverlova – wolontariuszka dostarczająca pomoc z Kijowa do walczących, reprezentująca 68 Samodzielną Brygadę Myśliwską im. Oleksy Dowbusza zostali zaproszeni do nagrania audycji „To nas dotyczy” w lubelskim oddziale telewizji polskiej.

Nagrana audycja była okazją do podsumowań działań pomocowych, podziękowań dla telewizji za wspólne wyjazdy i patronaty, a także umożliwiła ona prezentację działań Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.